Tönnersa strandby ligger mellan Snapparp och Gullbranna.