Kattegattleden är en 37 mil lång cykelled som går från Helsingborg till Göteborg förbi Tönnersa utmed E6:an och stranden.

Sista etappen över genevadsån har nyligen färdigställts.

https://kattegattleden.se/