Välkommen till vår hemsida tönnersastrandby.se och till Tönnersa villa &
stugförening som är beläget i Halmstads kommun nära Tönnersa stranden
och presenteras här med bilder och information.

Tönnersa villa & stugförening startades 1973 07 30 och består av 58 stugor/villor och var
aktiv till mitten av 1980-talet då föreningen blev vilande på grund av att valberedningen
inte lyckades att rekrytera ledamöter till styrelsen.

Den 23 juni 2013 var det några stugägare som tyckte att vi bör återstarta föreningen då
det behövdes en upprustning och ett omhändertagande av området såsom lekplatser och
postlådeställ. Vi träffades hemma hos Gösta Hansson stuga 42 för att diskutera en
uppstart av föreningen igen och då beslutades att bilda en interimsstyrelse.

Följande stugägare valdes till interimsstyrelse:
Ordförande Gösta Hansson stuga 42, ledamöter blev Ingemar Klasson stuga 44, Göran
Wilstorp stuga 35, Percy Kadziolka stuga 34, Reidar Karlsson stuga 43, Inge Rundberg
stuga 40.

Interimsstyrelsen kallade sedan alla stugägare till ett årsmöte den 25:e augusti 2013 kl
14.00 i Eldsberga församlingshem och där beslutades att starta upp Tönnersa villa &
stugförening igen.

Nuvarande styrelse är: Ordförande Gösta Hansson, v-ordf. Bengt Månsson, sekreterare Eva
Börjesson, kassör Oscar Cronquist, övriga ledamöter är Marita Persson, Ingegerd Axell,
Tomas Bergenholtz, suppleanter Ingvar Svensson, Anders Lundgren.

För närvarande är det c:a 23 stug- och villaägare som är fast boende övriga är
sommarboende.

Eventuella frågor sändes till ordförande gosta-hansson snabel-a tele2.se

Välkomna.