Tönnersa Strandby ligger nästan 1 km från havet. Vår strand är en av de finaste i södra Halland pga fantastiskt höga och stora sanddyner.

Nyligen byggdes en spång för att underlätta för barnfamiljer och äldre att ta sig till stranden från bilparkeringen.