I Tönnersa finns ett 288 hektar stort naturreservat.

Länk: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besok-och-upptack/naturreservat/halmstad/tonnersa.html